1.   Alle prijzen vermeld op de site en in de catalogus zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

      Verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland.

      Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven.

      Prijzen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.

2.   Nauticashop behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een

      bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden. Indien uw bestelling echter in enkele

      dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen

      voorradig zijn.

3.   Speciaal bestelde artikelen kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van

       Nauticashop.

4.   Tenzij anders aangegeven dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

      door overmaking/bijschrijving opde door ons aangegeven bank/girorekening. De op

      onze bank/girorekening vermelde valutadatum geldt als betalingsdatum.

5.   Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en

      zijn wij gerechtigd om, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan,  

      over het factuurbedrag een  rente van 1% per (deel van een) maand, in rekening te brengen

      vanaf de vervaldatum.

6.   Levering op rekening wordt per klant bekeken. Eén voorwaarde is dat er geen voorgaande  facturen open staan.

7.   Nauticashop kan ten alle tijde klanten weigeren om gebruik te maken van de kredietfaciliteit.

8.   Beschadigde goederen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of

      per e-mail te worden gemeld.

      Nauticashop draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor

      aansprakelijk gesteld worden.

9.   Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd middels een RMA aanvraag.

       Zie retourneren button.

10. Nauticashop is niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik.

Product added to wishlist
Product toegevoegd om te vergelijken

Om u een optimale website ervaring te kunnen garanderen maken wij gebruik van cookies waaronder cookies van derden. Door verder te gaan op onze site stemt u in met het gebruik van cookies.